Vergoedingen Wandelcoaching

Er is een aantal mogelijkheden om toegang te krijgen tot een coachbudget. Onderstaande opties zijn ter indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Via de ziektekostenverzekeraar:
Coaching wordt vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. In sommige gevallen bieden zorgverzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Neem voor meer informatie contact op met je ziektekostenverzekeraar.

Via je CAO:
Lees in je CAO na of er een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van coaching.

Overleg met je werkgever:
Een werkgever heeft vaak een opleidings- of bijzonder budget per medewerker gereserveerd, dat ook besteed kan worden aan coaching. Wandelcoaching is relatief goedkoop en wordt vaak als effectief ervaren. Zeker wanneer coaching (preventief) ingezet wordt tegen ziekteverzuim zijn werkgevers, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende, HR-manager, bedrijfsarts of de Arbodienst.

Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt:
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Je kunt bij je UWV-coach informeren of er geld beschikbaar voor je is. Kijk voor meer informatie op UWV.nl

Via PGB:
Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.