Werkwijze

Omdat wij er van overtuigd zijn dat alle oplossingen en antwoorden al onbewust in jezelf verborgen zitten, gaan wij jou niet vertellen hoe het anders moet, geven wij jou geen advies bij jouw dilemma’s en dragen wij geen oplossingen aan voor jouw problemen. Onze rol bestaat er vooral uit om jou te helpen je vaardigheden tot zelfobservatie en zelfreflectie te ontwikkelen.

Dat hoef je niet alleen te doen, wel zélf!

Wij luisteren aandachtig naar jouw verhaal, we stellen veel vragen en laten je ervaringsgerichte oefeningen doen. Zowel jouw hoofd-, hart- als handelingsvermogen zullen worden aangesproken. Op deze manier word je uitgedaagd om eerlijk naar je eigen gedachten, gevoelens en emoties te kijken en ze echt te doorvoelen. Je word je bewust van je eigen beperkende gewoonten, vastgeroeste patronen, belemmerende overtuigingen en blinde vlekken. Je zult je eigen bronnen en kwaliteiten ontdekken en herkennen. Jouw eigen-wijsheid, creativiteit en zelf-oplossend vermogen worden aangeboord.

Dit zorgt voor een groeiend vertrouwen in jezelf waardoor een blijvende gedragsverandering mogelijk is.

Neem contact op voor meer informatie of voor een eerste afspraak via het contactformulier onder Agenda & Contact. In het eerste intake gesprek, dat gratis en vrijblijvend is, maken we nader kennis en geef je aan wat jouw coachvraag is, welke het uitgangspunt van het coachtraject is.

Mensen willen best veranderen, maar niemand wil veranderd wórden